פרסומת

דלג לתוכן העמוד

התו הסגול

בעל/ת עסק נכבד/ה, חנות שאינה מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה אוחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים (למעט, חנות בקניון) מחוייב בעל העסק בחנות להגיש לעירייה הצהרה חתומה ("התו הסגול")בנוסח כמפורט להלן.
מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא.

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), תש"ף – 2020, על תיקוניו, הורחבו הגבלות פעילות מסחר, בילוי ופנאי בכפוף להתחייבות ולעמידה בתנאים הבאים (״התו הסגול״):

  1. הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים למקום
  2. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה ממונה על ענייני קורונה
  3. המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות
  4. המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על מחיצה פיסית בין המוכר לקונה
  5. בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
  6. המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, ציפויות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
  7. המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
  8. המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; המחזיק או המפעיל של החנות יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות; המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לחנות בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;

למילוי טופס ההצהרה - לחץ כאן

הסבר על התו הסגול, משרד הפנים 


לאחר קיום ההנחיות (על פי ״התו הסגול")יש להעביר ההצהרה דלעיל, מלאה וחתומה לידי האחראי מטעם העירייה - אוהד יפרח, מנהל פיקוח עירוני, במייל: ohad@netivot.muni.il
מידע נוסף ניתן לקבל במוקד העירוני בטלפון מקוצר 10609* או בטלפון 08-6103933