העיר נתיבות משתרעת על  15,300 דונם של כבישים, מבנים, מגורים, שדטחי תעשיה ומסחר
כ-10% מגודלה של העיר מוגדר כשטחים ירוקים

מעבר למערכת GIS