מהו אישור לטאבו?

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש), העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה לרשם המקרקעין. 
אישור זה מעיד על סילוק חובות של בעל הנכס כגון: ארנונה, היטל השבחה.
תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה.

כיצד משלמים?

הטיפול בבקשה כרוך בתשלום מיסי הארנונה לתאריך המבוקש וכן אגרת אישור.
יש לציין כי התשלום נעשה באמצעות כרטיס אשראי או בהפקת שובר תשלום לכלל הבנקים ולרבות בנק הדואר (גם לבעלי הוראת קבע).

כיצד ניתן להגיש את הבקשה?

 1. למילוי בקשה מקוונת
 2. הגעה פיזית למחלקה (יש להגיע עם צילום כל המסמכים), בכתובת בפרטי הקשר המופיעים מטה.

מסמכים נדרשים, לפי סוג האישור המבוקש:

אישור להעברת זכויות בפנקסי המקרקעין (טאבו)
 •  צילום תעודה מזהה של שני הצדדים- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/עמותה/שותפות).
 • העתק תעודה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה , צו ירושה, פסק דין וכו').
 • נסח טאבו מעודכן לשלושה חודשים (אם לא קיים נסח טאבו כלל יש להמציא חוזה חכירה ואת השתלשלות העברות בנכס , כפי שמצוין בסעיף א' לעיל).
 • אם מבקש האישור אינו בעלים או קונים יש להמציא ייפוי כוח.
תעודה להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין
 • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/עמותה/שותפות).
 • העתק תעודה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה , צו ירושה, פסק דין וכו').
 • אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל / חברה משכנת תקף לשלושה חודשים.
 • אם מבקש האישור אינו בעלים או קונים יש להמציא ייפוי כוח
אישור עירייה על העדר חובות
 • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/עמותה/שותפות).
הארכת תוקף
 • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/עמותה/שותפות).
 •  הארכת אישור לטאבו (סעיף 1 לעיל) - יש לצרף נסח טאבו מעודכן או אישור זכויות תקף לשלושה חודשים.
 • הארכת אישור למקרקעי ישראל / חברה משכנת יש לצרף אישור זכויות מהמנהל או חברה משכנת לשלושה חודשים.

קבלת האישור:

 1. אישור להעברת זכויות בטאבו- האישור יהיה מוכן בתוך כשלושה שבועות (בתנאי שאין חריגות בנייה).
 2. תעודה להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין- האישור יהיה מוכן בתוך כשלושה שבועות (בתנאי שאין חריגות בנייה).
 3. אישור עירייה על העדר חובות- האישור יהיה מוכן בתוך 1-2 ימי עסקים. שימו לב: (לא מדובר באישור לטאבו -אלא באישור פנימי לבנק)

הארכת תוקף האישור:

ניתן להאריך את תוקף אישורים 1 ו-2, בתנאי שהאישור המקורי הופק בשנת הכספים השוטפת.

יצירת קשר: 

ארנונה
personכתובת שדרות ירושלים 10, נתיבות
personטלפון 08-9938717
personשעות פעילות ימים א, ב, ג, ה: 8:30-12:00 | יום ד: 16:00-18:00

שימו לב!

בשל משבר הקורונה יש להניח את המסמכים בתיבה המוצבת מחוץ למחלקה (ימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:00).