חברה כלכלית

 

ועדת איפיון וזכאות , ועדת שיבוץ
08-9962406
הסעות חינוך מיוחד
08-6259904