פרוייקט הסיוע להבטחת ביטחון תזונתי יאפשר למשפחות מוחלשות סיוע לצורך הבטחת ביטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה, ובמסגרתו יחולקו לזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרי בסיס חיוניים.

 

מי זכאים לסיוע?

1. תושבות ותושבים שלא נדרשים להגיש בקשה - העירייה תעביר למשרד הפנים את פרטיהם והכרטיס יישלח לביתם באופן אוטומטי:

א. מקבלי הנחה לפי הכנסה נמוכה של יותר מ-70% בתשלום הארנונה, על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות.

ב. אזרחים ותיקים, שמקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות.

 

2. תושבות ותושבים שנדרשים להגיש בקשה:

א. תושבות ותושבים שלא נכללים בסעיף 1 רשאים להגיש בקשה לצורך בחינת הזכאות לתווי מזון על סמך התנאים הרשומים בטופס בקשה ועל סמך טבלת ההכנסה הקבועה בתקנות. אם את או אתה עומדים בתנאים כאמור, אתם רשאים להגיש בקשה באופן הבא:

* מילוי טופס בקשה שמופיע בקישור זה (לרבות, פרטיהם של כל המתגוררים בדירה וחתימה ידנית בסוף הטופס) בצירוף המסמכים המתאימים שמצוינים בו.

* את כל המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל הבאה: naomimadar@netivot.muni.il

* משך הטיפול בבקשה הוא כ-7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

* הבקשה תיבחן על ידי מחלקת הכנסות של עיריית נתיבות. מי שיימצא זכאי, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם.

* ניתן להגיש בקשות לעירייה עד תאריך 22.4.21, ומי שיימצא זכאי על ידה עד תאריך 6.5.21 יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו.

 

ב. אזרחיות ואזרחים שלא רשומים כתושבי הרשות המקומית צריכים להגיש את הבקשה ישירות במשרד הפנים.

 

גובה הסיוע בפעימה הראשונה (עשוי להשתנות בפעימות האלה):

 - לזכאיות ולזכאים ולבני הזוג שלהם יוטענו בכרטיס 300 ₪ לאדם.

 - לכל אדם נוסף המתגורר עם הזכאים, לפי סעיף  1 א', יוטענו בכרטיס 225 ₪.

 - סכום הסיוע המרבי לא יהיה יותר מ-2,400 ₪ למשק בית בכל פעימה.

 

מתי יחולק הסיוע?

כרטיסי המזון הנטענים יחולקו בשלוש פעימות: הפעימה ראשונה תחולק החל ב-3.3.21, הפעימה שנייה תחולק החל ב-18.3.21 והפעימה השלישית תחולק החל ב-11.4.21.

לבירורים בנושא אופן השימוש בכרטיס ניתן לפנות למקוד התמיכה לזכאים:

בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00 ובימי ו' בין השעות 09:00-13:00 – 073-2088553

ניתן להפעיל את הכרטיס באמצעות מוקד אוטומטי (זמין 24/7) – 073-2088472

 

מידע נוסף

- משרד הפנים אחראי לחלוקת התווים, באמצעות ספק שזכה במכרז והם יגיעו לזכאי באמצעות שליח.

- הכרטיסים ניתנים למימוש ביותר מ-1,500 נקודות מכירה. פרטים נוספים באתר משרד הפנים בכתובת: https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/

- משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה. לא ניתן לרכוש מוצרי טבק , מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים.

- הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים.