מעבר מעונות היום שבהם 7 פעוטות ומעלה הכלולים בחוק הפיקוח, התשע"ט-2018, לאחריות משרד החינוך הוא מהלך היסטורי חשוב וחסר תקדים. הוא יאפשר למערכת החינוך ליצור רצף חינוכי מלידה עד גיל 18 ולהעניק לפעוטות מענה חינוכי-טיפולי על פי צורכי הגדילה וההתפתחות. הורים רבים חיכו שנים ארוכות לרגע זה, ואנו מברכים עליו.


הגיל הרך הוא השלב החשוב ביותר בעיצוב התפתחות וזהות הילד, ולכן למסגרת חינוכית איכותית יש השפעה מכרעת על התפתחותו הרגשית, הקוגניטיבית, השפתית והמוטורית.
זוהי נקודת זמן חשובה לצמצום פערים ולקידום שוויון הזדמנויות כחלק מצמצום הפערים ושוויון ההזדמנויות פועלת בנתיבות תוכנית מעג"ן .
תוכנית זו מעסיקה צוות פרא רפואי  לאיתור מוקדם במסגרות לידה עד 3  בשנת תשפ"ג התוכנית תיכנס לכל המעונות בעיר.

הדרכה פדגוגית - על מנת לאפשר למחנכות להעניק לתינוקות ולפעוטות את שנדרש לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים נכנסת מדריכה פדגוגית התומכת ומלווה את התהליך המקצועי לצוותי החינוך- טיפול . 

קידום איכות החינוך טיפול במסגרות לידה עד 3:
פתיחת קורסי הכשרה בהיקף של 220 שעו8ת בשיתוף מכללות לחינוך בהתאם לחוק הפיקוח וכן הכנסת הדרכה פדגוגיות למסגרות החינוך הפרטיות.

מסגרות חינוכיות בנתיבות לילדים בגיל לידה עד 3: 
מעונות סמל המופעלים ע"י עמותות כגון: החברה למתנ"סים – נתיבים, אמונה, נאות מרגלית, חב"ד , משכן התורה, באר מים חיים, וילדי ברכה- מעונות אלה פועלים על פי הנחיות ותחת פיקוח של משרד החינוך והורים יכולים לקבל סבסוד כספי בהתאם לדרגות הכנסה.

משפחתוני סמל המכילים עד חמישה ילדים בביתן של מפעילות עצמאיות ופועלים על פי הנחיות ונהלים של זרוע עבודה של משרד הכלכלה והורים יכולים לקבל סבסוד כספי בהתאם לדרגות הכנסה  (המשפחתונים אינם נמצאים תחת פיקוח משרד החינוך) בנתיבות מערך המשפחתונים מנוהל ע"י עמותת נאות מרגלית.

מעונות פרטיים - מופעלים ע"י בעלות פרטית וכפופים לחוק הפיקוח על המעונות