מה אומר החוק?

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. התקנות הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר. האחריות על יידוע הורה/אפוטרופוס התלמיד על זכותו להגשת בקשה לביצוע התאמות נגישות עבורו או עבור בנו או בתו, היא של הרשות המקומית או הבעלות על המוסד החינוכי בו לומד התלמיד עם המוגבלות. האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה, על גבי טופס הבקשה המצורף מטה.

מה כוללת ההנגשה?

ההנגשה מתחלקת למספר תחומים:

  • התחום הפיזי, הכולל: הנגשת מבנים, כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי גישה, מעלית, ריהוט ועוד;
  • התחום הפדגוגי, הכולל: מחשבים ניידים, טאבלטים, תקשורת תומכת חליפית, התאמות בדרכי למידה, ערכות ללמידה למוגבלים בראייה, מערכות הגברה ניידות ועוד;
  • תחום נוסף מתייחס לפעילות פנים וחוץ בית ספרית, טיולים ועוד.
  • חוזר מנכ"ל משרד החינוך הנגשה פרטנית

תהליך פנייה להנגשה

  1. הפנייה- לאחר קבלת המלצה של מתי"א או של מרכז שמע, יש למלא את נספח 1 טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח – 2018 ) ולצרף את האישורים הרפואיים הנדרשים, כמפורט בנספח 2  ולהגישם לעירייה.
  2. מועד- את הפנייה להנגשה פיזית (לרשום פיזית במקום) ניתן להגיש במהלך כל השנה, עם עדיפות לעשות זאת בתקופת הרישום לבתיה"ס, להורים שכבר יודעים על המגבלה.
  3. בחינת הבקשה- לאחר בדיקת המסמכים שהועברו לעירייה, תזמן העירייה מורשה נגישות ויועצי הנגשה בתחום, לבחינת ביצוע ההתאמות הנדרשות. כמו כן, ייערך סיור במקום, לאחריו יוגשו המלצות למשרד החינוך, לצורך קבלת אישור תקציבי.
  4. ביצוע- לאחר קבלת האישור, מועברת העבודה לביצוע על ידי מחלקת ההנדסה.

קישורים וטפסים

נספח מס' 1 
נספח מס' 2 

פרטי קשר

שרה גיטלר
מזכירת המחלקה
08-9938764