תואר יקיר העיר בתחום שרותי הדתהרב ניסים מזוז


נולד בשנת 1914 בעיר חרזרירה שבטוניס. הוא עסק בלימוד ילדים כרב ומורה הוראה בחדר, עבד בכריכת ספרים ובתיקון נפות, ששימשו להכנת קוסקוס - המאכל המסורתי של יהודי טוניס. כיום הוא אב לארבעה ילדים, 30 נכדים ו71 נינים. לפני 14 שנה הוא התאלמן מאשתו שהיתה צדקת ובעלת חסד של אמת, כמותו. למרבה הצער, נפטרו שניים מבניו, אחד כתוצאה מאירוע מוחי והשני בעת שירותו בצה"ל, עליהם הוא מתאבל וכואב עד עצם היום הזה.

בשנת 1950 עלה מר ניסים מזוז ארצה. לאחר ששהה שנה בזכרון יעקב, התגורר במשך 7 שנים במושב תלמים. משנת 1958 הוא קבע את מקום משכנו בנתיבות. בתחילה הוא מצא את פרנסתו בעבודה עם קשישים וכאחראי על פועלים. בד בבד שימש כחבר המועצה הדתית.

בשנת 1960 החל לעבוד בחברה הקדישא בנתיבות, בה עשה כ-33 שנים ונמנה עם מייסדיה. במסגרת זו, הוא ארגן והקים את מערך שירותי הקבורה, טיפח את בית העלמין המקומי, ערך טקסי קבורה על-פי ההלכה, וסייע למשפחות אבלות ברגעים קשים של אובדן. הוא התבלט בצניעותו, בפשטותו, בנועם הליכותיו ובסבר פנים שהקרין על כל הסובבים אותו והיה מסור ונאמן לעבודתו, אותה עשה בימים ובשעות בלתי שגרתיות. הוא עבד גם בשבתות ובחגים ואת מרבית לילותיו בילה בהסדרת סדרי הקבורה של נפטר, או בבית שכיב מרע כשהוא מלווה אותו ואת משפחתו ברגעיו האחרונים.

הוא היה בעל ידע ובקיאות נרחבת בהלכות קבורה ודיני אבלות ונחשב לבר-סמכא שגדולי הרבנים סמכו ידיהם על ידיו האמונות. הוא הקפיד לשמר מנהגים ומסורות של כל העדות והזרמים ביהדות וערך את סדרי הקבורה תוך התחשבות ורגישות לבקשות המשפחה. אולם תמיד הקפיד לשמור על קיום ההלכה לפרטיה ולדקדוקיה. במשך כל תקופת עבודתו רבת השנים הוא נטל מספר ימים בודדים של חופשה. הוא תמיד היה נכון לכל קריאה ומתייצב בחרדת קודש למלא את משימתו, ללא טרוניה. תמיד באדיבות ובסבר פנים יפות. למרות גילו המופלג הוא המשיך בעבודתו זו כיו"ר החברא הקדישא עד שנת 1993, בה פרש לגמלאות.

מר ניסים מזוז היה מעורה היטב בחיי הקהילה ונתחבב מאוד ע"י יוצאי קהילת טוניס בנתיבות. הוא שימש בקודש כחזן וכבעל תוקע בביהכנ"ס "אור החיים" במשך 25 שנים רצופות ללא תמורה. הוא היה בעל סגולות מיוחדות שרכש מיומנות. ביכולותיו שחרר אנשים רבים שבאו אליו מעין הרע ולעשות להם פדיון נפש. היתה בו חדווה מיוחדת לדבר מצווה והוא הקפיד לעשות צדקה וחסד עם רבים מתושבי נתיבות, אשר ידעו לפנות אליו ברגעי מכאוב וברגעי שמחה. הוא ארגן טקסי הכנסת ספר תורה לבתיכנ"ס, לווה חתן וכלה בפיוט ובשירה וערך חופות ו-7 ברכות.

על כל אלה נמצא מר ניסים מזוז ראוי לתואר יקיר העיר נתיבות.