על התוכנית:

360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, מכוונת לצמצם את היקף מצבי הסיכון בקרב ילדים ובני נוער ואת חומרתם, ולהביא לשינוי מקיף בדרכי הטיפול של החברה הישראלית בילדים אלה ובמשפחותיהם. התכנית הלאומית ייחודית בכך שהיא מובלת ומתוכללת על ידי ועדה בין משרדית משותפת לחמישה משרדי ממשלה: רווחה, חינוך, בריאות, קליטה ובטחון פנים יחד עם המרכז לשלטון מקומי.

התוכנית בנתיבות:

המשחק ככלי לקידום התפתחותי ויצירת קשר

הקניית ידע והבנה להורים לגבי אפשרויות השימוש במשחקים ככלי ליצירת קשר, לגרייה מקדמת ולפיתוח מיומנות כאמצעי הרפיה.
ליצור "פינת יצירה ומשחק" זמינה להורים וילדים בסיכון.
קהל יעד: הורים לפעוטות ותינוקות 0-5 בסיכון המבקרים בטיפות החלב
נותן השירות: טיפות חלב

יחידה התפתחותית קהילתית

היחידה ההתפתחותית הינה יחידה רב מקצועית העוסקת באבחון, באיתור ובעיקר בטיפול בילדים עם מגוון ההפרעות ההתפתחותיות ובכלל זה גם ילדים בספקטרום האוטיסטי וילדים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות ונותנת מענה לבעיות אלו.
קהל יעד: ילדים מגיל לידה עד 9 עם איחור התפתחותי מכל סוג וילדים עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי או עם הפרעה התפתחותית סומטית עד גיל 18
נותן השירות: המרכז לגיל הרך 

דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון התפתחותי בגיל הרך

יצירת מסגרת וכתובת טיפולית, מקצועית ובלתי אמצעית להורים לילדים צעירים הנמצאים בסיכון התפתחותי.
קהל יעד: ילדי גנים בגילאי 3-5, הורים וצוותים חינוכיים  במסגרות החינוך.
נותן השירות: השירות הפסיכולוגי חינוכי

מעג"ן- מערך תומך מעון גן

תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך.  צוות מעגן הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך בגיל הרך.
קהל יעד: ילדים, הורים וצוותים חינוכיים במסגרות החינוך לגיל הרך 0-5 (מעונות וגני ילדים). התוכנית מיועדת לכלל ילדי הגן/המעון
נותן השירות: יחידה התפתחותית

נתיבים להורות

מתן מענה טיפולי  בילדים והורים תוך שימת דגש על שיפור מערכות היחסים והתפקוד ההורי.
קהל יעד: ילדים בגיל הרך 0-5 והורים, שהם בעלי בעיות רגשיות או התנהגותיות שהתפתחו בשל חסך בסיפוק צורכיהם הבסיסיים במשפחותיהם, או שיש חשש להתפתחותם התקינה בגלל טיפול הורי לקוי.
הורים בעלי קושי בתפקוד ההורי
נותן השירות: רווחה 

מועדונית לגיל הרך

מסגרת טיפולית חינוכית משלימה לאחר שעות המסגרת החינוכית היומית. המועדונית מספקת לילדים סדר יום המתאים לגילאי הילדים והצוות נותן מענה לצורכיהם הפיסיים, רגשיים, חברתיים וחינוכיים של הילדים.
קהל יעד:
ילדים בגילאי 3-6 הנמצאים בבוקר במסגרת יומית ולהם קושי במיומנויות חברתיות, קשיים רגשיים, מיומנויות לימודיים.
נותן השירות: רווחה 

פרויקט הקן

מתנדבים הנכנסים לבתים של משפחות להם ילדים בגיל הרך כדי להגדיל את נכונותם להיעזר בשירותים המקובלים.
קהל יעד: משפחות בהן ילדים בסיכון בגיל הרך 0-5, הנמנעות משימוש בשירותים המקובלים, עקב התנגדות או חוסר ידע כיצד להגיע אליהם.
נותן השירות: רווחה 

סדנאות הורים

הפעלת סדנאות להורים לילדים בגיל הרך באוכלוסיות הנמצאות בסיכון בנושאים שונים מתחום ההורות.
קהל יעד: הורים לילדים בגילאי 0-6
נותן השירות: רווחה 

חדרי שלווה

תכנית חינוכית-טיפולית לילדים, במסגרת בית הספר, על רקע קשיים רגשיים אישיים, חברתיים או משפחתיים או בעקבות חשיפה לחוויות טראומטיות.
קהל יעד:
תלמידים בבתי הספר אשר להם קשיים רגשיים. 
נותן השירות: השירות הפסיכולוגי חינוכי

מרכז נוער ישובי

מענה כוללני של שירותים ומענים לבני הנוער ביישוב. הרעיון המנחה הוא שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקום המרכז את הפעילות, ובכך לאפשר מפגשים אקראיים בין בני הנוער, כשמתוכם ניתן לצאת לפעילויות מובנות.
קהל יעד: בני נוער בגילאי 12-18
נותן השירות: אגף הנוער 

הכנה לשירות משמעותי

תכלול והובלת תחום השירות משמעותי לצה"ל בעיר. עידוד והכנת בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי על ידי ליווי אישי וקבוצתי של רכז התכנית.
קהל יעד: בני נוער 16-18
נותן השירות: אגף הנוער

קורס אחרי לצבא

קורס ההכנה לצה"ל המשלב הכנה פיזית ומנטלית לשירות הצבאי בצד הכשרה של מנהיגות צעירה.
קהל יעד: בני נוער בגילאי 16-18
נותן השירות: אגף הנוער 

נירים בשכונות

תכנית התערבות טיפולית- חינוכית באמצעות פעילות אתגר בשטח. 
קהל יעד: נערות בגילאי 12-18
נותן השירות: אגף הנוער 

יצירת קשר: