מר דוד מלכה

תואר יקיר העיר בתחום הנוער

ראה מידע נוסף

גב' אנג'ל אלון

תואר יקיר העיר בתחום ההתנדבות בקהילה

ראה מידע נוסף

מר מערבי ג'בלי ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום המוסיקה והפולקלור

ראה מידע נוסף

מר לב בלומברג ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום המוסיקה והפולקלור

ראה מידע נוסף

מר יצחק רוט

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הבריאות

ראה מידע נוסף

מר עמוס כהן

תואר יקיר העיר בתחום המסחר והתעשייה

ראה מידע נוסף

מר אלברט אמסלם

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים וראשוני העיר

ראה מידע נוסף

מר מכלוף בן חמו

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים וראשוני העיר

ראה מידע נוסף

מר אהרון פרץ ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום דור הראשונים ומייסדי העיר

ראה מידע נוסף

הרב שמעון כהן

תואר יקיר העיר בתחום שירותי רווחה וקהילה

ראה מידע נוסף

הרה"ג יורם אברג'יל

תואר יקיר העיר בתחום החינוך התורני ואהבת ישראל

ראה מידע נוסף