מר לב רוזינסקי

תואר יקיר העיר בתחום קליטת עליה

ראה מידע נוסף

גב' זמנה ארגדו

תואר יקיר העיר בתחום קליטת עליה

ראה מידע נוסף

מר יעקב טרבלסי

תואר יקיר העיר בתחום ההתנדבות

ראה מידע נוסף

מר מאיר אלון

תואר יקיר העיר בתחום ההתנדבות

ראה מידע נוסף

מר מסס דוד ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום המסחר והתעשייה

ראה מידע נוסף

מר שמעון אוזן

תואר יקיר העיר בתחום המסחר והתעשייה

ראה מידע נוסף

מר עמוס סופר

תואר יקיר העיר בתחום המסחר והתעשייה

ראה מידע נוסף

מר יוסף אוחיון

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים

ראה מידע נוסף

מר שלמה לוגסי

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים

ראה מידע נוסף

מר יוסף אבוטבול

תואר יקיר העיר בתחום דור המייסדים

ראה מידע נוסף

הרב יעקב צבאן

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת

ראה מידע נוסף

הרב בנימין חן

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת

ראה מידע נוסף

מר אבשלום חורי

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת

ראה מידע נוסף

מר צמח סבן

תואר יקיר העיר בתחום החינוך

ראה מידע נוסף

מר שלום כהן

תואר יקיר העיר בתחום החינוך

ראה מידע נוסף