תהליך רישום לתושבים חדשים:

לנוחיותכם, הרישום יתבצע באמצעות הדוא"ל בצירוף כל המסמכים המופיעים מטה.

שימו לב! ללא כל המסמכים המפורטים, לא ניתן יהיה לבצע את תהליך הרישום.


מסמכים נדרשים:

 • טופס בקשה לתושבים חדשים - מצ"ב טופ להורדה
 • צילום ת.ז. של שני בני הזוג + ספח פרטי ילדים + כתובת עדכנית בנתיבות.
 • חוזה רכישה או שכירות של הכתובת בנתיבות (חובה)
 • אישור ביטול רישום מעיר המגורים הקודמת (חובה)
 • משפחה עצמאית (חד הורית) - נא לצרף כתב הצהרה חתום עם כל המסמכים הנלווים
 • תעודת הישגים של שנת הלימודים הנוכחית.
 • דו"ח תפקוד לימודי והתנהגותי של התלמיד/ה חתום ע"י יועצת בית הספר.
 • אישור ויתור סודיות חתום מצורף לטופס הבקשה

את כל המסמכים - יש לשלוח כקובץ PDF אחד מרוכז ולשלוח לכתובת הדוא"ל המופיעה מטה.
 

מסמכים נדרשים עבור חינוך מיוחד:

 • החלטת ועדת זכאות וטלפון שעליו הפנית וועדת זכאות
 • מסמכים קבילים, אבחונים, חוות דעת, דו"ח חינוכי ממסגרת אחרונה וכד'
 • תמצית מרשם האוכלוסין עבור הילד/ה.
 • יש לוודא שהרשות הקודמת העבירה את הילד/ה המערכת המשבצת. 
   

קבלת תשובה:

 • הודעה על שיבוץ התלמיד/ה לבית הספר לשנה"ל הבאה, תמסר להורים במהלך חודש יולי
 • במעבר משפחת התלמיד לעיר במהלך השנה, יתבצע שיבוץ לא יאוחר מ- 5 ימים מיום הגשת הטפסים במלואם.

יצירת קשר:

דנה פרץ
מזכירת מחלקת בתי ספר
08-9938730