מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות ותפקידו לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
המבקר קובע את נושאי הבדיקה על פי שיקול דעתו, בקשת ראש הרשות, דרישת הוועדה לענייני ביקורת  ומגיש דוח שנתי לראש העיר.
ממצאיו של מבקר המועצה מגובשים בדוח שנתי המוגש, אחת לשנה, לראש המועצה ולוועדת הביקורת. דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו.

לאחר הדיון בדוח במליאת המועצה, נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים. ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיו של מבקר המועצה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ולאחר שמליאת המועצה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.

קריטריונים להגשת תלונה למבקרת העירייה

דוחות מבקרת העירייה:

מבקרת העירייה
personמבקרת העירייה וממונה על תלונת הציבור  ליהי אהרון פלקוביץ
personטלפון 08-9945571

פרטי מגיש הפנייה

טלפון ליצירת קשר

לבחירתך כיצד נשיב לך * שדה חובה

כתובת

פרטי התלונה