תואר יקיר העיר בתחום החינוך


נולד בשנת 1951 באלג`יר ועלה ארצה יחד עם משפחתו בשנת 1957 היישר לעיירה נתיבות. את לימודיו היסודיים הוא סיים בבי"ס "נתיב יצחק" שהיה אז מעורב וכבר בתקופה זו נתגלה מר סבן כמנהיג כריזמטי צעיר, ברוך כשרונות. באותה עת גם נחשפו כשרונותיו בתחום המשחק והשירה כששיחק בתפקיד הראשי בהצגת "המלך שלמה". את לימודיו התיכוניים עשה בפנימיה בכפר מימון ובד בבד שימש כמדריך בתנועת "בני עקיבא". ברגעים של התרפקות הסטורית הוא נזכר שבתקופת מלחמת ששת הימים נסגרה הישיבה למשך שלושה שבועות והתלמידים שהו בישיבת "אור עציון" וצמח מספר בהתרגשות כי הוא זוכר את הרב דרוקמן מעיר את התלמידים בשירה בשעת בוקר מוקדמת ע"מ שיוכלו לנצל את שעות היום ללימוד תורה בגלל האפלה שנגזרה על האזור באותם ימים.

כבר משחר נעוריו ידע מר צמח סבן כי יקדיש את חייו לחינוך הדורות הבאים על ברכי מורשת "ישראל סבא" ברוח הציונות הדתית. הוא סיים תואר ראשון בחינוך ותולדות עם ישראל וכבר אז נודע ברגישותו המיוחדת לצמצום פערים ומעמדות בחברה עת שימש כיו"ר הוועדה לעזרה הדדית וטיפל בבעיות סוציואקונומיות של תלמידי השכונות תוך שהוא פועל להנגשת הלימודים להשכלה גבוהה לסטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת במסגרת פעילותו בתנועת "עודד". גם במהלך לימודיו התובעניים לא ויתר על מעורבות בחיי הקהילה בעיר והיה מגיע שלושה ימים בשבוע לביצוע פעילות בהתנדבות במתנ"ס בנתיבות, בעיקר הרצאות מעצימות מוטיבציה, ליווי ייעוץ ותמיכה של הצעירים.

בתום חובות לימודיו הוא שב לנתיבות ושימש כמורה כמורה בביה"ס "נתיב הבנים" בעיר ונעתר להפצרות חבריו להתמסר לשליחות הציבורית כחבר במועצת העיר של אותם ימים. במשך 4 שנים שימש מר סבן כרכז חינוכי במכללת גבעת וושינגטון ובסיומם יצא לשליחות מטעם "בני עקיבא" לברזיל שם ערך מגוון פעילויות לצעירים שתכליתם לעודד עלייתם ארצה. הוא ראה ברכה בעמלו ורבים מקהל שומעיו נמצאים כיום בארץ ואיתם שומר מר סבן על קשרים חברתיים טובים. בשנת 92 התקדם מר סבן לעמדה ניהולית עת שימש כמנהל בי"ס בירוחם. כישוריו כמנהל וכאיש חינוך מוערך האירו לו פנים והוא עבר לשמש כמפקח במחוז הדרום של משרד החינוך לשירותי חברה ורווחה כשבאותה עת סיים לימודיו לתואר שני ועבר לפיקוח הארצי. במשך 15 שנה שימש צמח כמפקח ארצי ופיקח על 8 מפקחים במחוזות השונים בארץ במהלכם פיתח תוכניות ייחודיות לילדי עולים, גייס משאבים ודאג לקיום קשר מתמיד עם הרבנים והעמותות החינוכיות. בשנת תש"ע הוא זכה להוקרה רבה על עבודתו כשקיבל פרס יוקרתי "פרס החינוך הדתי על פיקוח ארצי לקליטת עליה בחמ"ד".
"כל אחד מסוגל וצריך לממש את עצמו ולתרום לחברה בה הא חי" הוא משפט שמסכם את תמצית חזונו החינוכי של מר סבן וממליץ לצעירים לראות בכל הקשיים שנערמים בדרכם, אתגר מחשל בדרך להשגת המטרה של העצמה עצמית ומעורבות קהילתית.
על כל אלה נמצא מר צמח סבן ראוי לתואר "יקיר העיר" נתיבות.