רשימת בתי ספר ממ"ד וממלכתי

ביה"ס כתובת: :טלפון מזכירות :פקס שם מזכירה: :אימייל מזכירה שם המנהל/ת: :אימייל מנהל
מקיף המר בנות הרב צבאן 32

08-9941666

08-9941729

08-9941731

שלומית כהן-חטיבת ביניים

נורית עייש-חטיבה עליונה

schoolhmer@gmail.com

יעל ביתן- חטיבה

אסף ירחי- מנהל

 

yaelbitan68@gmail.com

asaf8335@gmail.com

תיכון הצבי מדעי הבדולח 1

08-6224981

08-9941310

08-9934660 שוש ממן shoshmaman5@walla.com

משה בטיטו- מנהל

בועז בוימן- חטיבה

moshebat9@gmail.com
אולפנא הרב צבאן 32

08-9941424

08-9942536

08-9944258 אוסנת דיין ulpnet@gmail.com גואל דידי- מנהל ygdidi@gmail.com
ישיבה תורנית מדעית הבדולח 1

08-9941478

08-9934348

08-9942858 ליאת אפנג'ר schoshman@walla.com הרב יחיאל מלכה- מנהל yymm59@gmail.com
מקיף כללי דרכא קרית מנחם 913 08-9933657/8 08-9942208 מיטל ביטון meitalbiton1507@gmail.com

יוסי אברג'יל- מנהל

גלי כנפו- חטיבה

yosefab7@gmail.com

 

 רשימת בתי ספר חרדי מוכש"ר

ביה"ס כתובת: :טלפון מזכירות :פקס שם מזכירה: :אימייל מזכירה שם המנהל/ת: :אימייל מנהל
בית יעקב אוהל חיה שלום בונייך 3 08-9941097 08-9930529 מורן נביזדה tichonchaya@gmail.com ארליך רחל tichonchaya@gmail.com
ישיבת חנוך לנער  חזון איש 7 9942488 08-9944164 רחל עטיה yeshivatnegev@gmail.com הרב חיים מגורי yeshivatnegev@gmail.com
תפארת שרה מלכי ישראל 104 08-9934871 15389934871

חניאלה

רות

tiferetsara@gmail.com יפה ביטון tiferetsara@gmail.com
תיכון שפתי רננות הרימון 1 08-9930325 08-6442523 דהן אוסנת osnat123@gmail.com בילו אושרת oshbello@gmail.com
ישיבת תורת ישראל סורוצקין אלנקווה  14     יעקב אשל heshel@asi.org.il מורדכי קרמר heshel@asi.org.il
סמינר ב"י החדש חזון איש 13 08-8537948 15388537948 שרה ושלר fmh203@gmail.com יעל ברוידה smh203@gmail.com
,תיכון נווה חיה האגוז 102 08-9948404 08-9948156 נעמה קלבו t462929@gmail.com אושרית אבוטבול   t462929@gmail.com
ישיבת קול יעקב החיד"א 913 86606656   מיכל רבי ktnetivot@okmail.co.il הרב משה חברוני korvenu@gmail.com
נחלת אפרים בר אילן 4 08-9945105 08-9932686 ציפי קובר/יעלה טרבלסי magen.isr@gmail.com נתנאל מדר magen.isr@gmail.com
תפארת יורם מיכאל גני טל 1 08-9933844 08-9933855 גילה דאדי tiferetnetivot@gmail.com מיכאל זאדה nnn428@gmail.com