פארק תעשיות נ.ע.ם הממוקם בסמוך לנתיבות הוא אחד מהעוגנים התעסוקתיים והתעשייתיים של העיר נתיבות והאזור כולו. פרויקט לאומי לו שותפות מלבד נתיבות גם אופקים, מ.א מרחבים ומ.א שדות הנגב. נ.ע.ם הוא פארק "ירוק" בליבו של מרחב חקלאי.
שטח הפארק הוא כ- 1,000 דונם, בו יפעלו כבר בשנים הקרובות כ-45 מפעלים (35 מפעלים כבר נבנו או נבנים וחלקם נמצאים בשלבים שונים של כניסה לפארק התעשייה). במפעלים אלה יועסקו כ- 4,000-6,000 עובדים ישירים לכלל התפקידים. מטרת הפרויקט היא העתקת מפעלים מאזור המרכז ובניית מפעלים חדשים בדגש על מפעלים עתירי ידע ובעלי חדשנות טכנולוגית שבהם מחלקות מו"פ והמעסיקים אחוז גבוה של מהנדסים/הנדסאים.

בחזונם של ראשי הרשויות – פארק נ.ע.ם יהווה מרחב תעשייתי ותעסוקתי יציב ומכובד לתושבי מערב הנגב בפרט ולאזרחי מדינת ישראל בכלל.  הפארק יאפשר מחד סביבת עבודה איכותית וירוקה בתעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה. ומצד שני חזון פורץ דרך לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל ותרומה לתעסוקה. בכך והמפעלים יתרמו ישירות הן לשגשוג הנגב המערבי והן לחוסן הלאומי.

כחלק מהחזון, שמים דגש בפארק על סימביוזה תעשייתית ושימוש באנרגיות ירוקות. הדבר כבר בא לידי ביטוי במחלבת טרה אשר מחוברת לתשתית הגז הטבעי בפארק. בהמשך יחוברו מפעל "מובילק" ו"אינופק "וכמעט על כל גגות המפעלים מותקנים פאנלים סולאריים על מנת לעודד יזמים להשתמש באנרגיות חלופיות.
לאתר פארק תעשיות נ.ע.ם.>

צילום: דיאגו מיטלברג

מידע ליזמים

מפות

יעדים לשנים 2020-2021

היעדים מתרכזים בשלושה מוקדים עיקריים:

  • תשתיות- המשך פיתוח (שלב ג'), ביצוע שיפורים בתשתיות (בשלבים א' ו- ב') ואחזקת התשתיות באופן מיטבי בכל שטח פארק התעשייה.
  • מפעלים- קידום בניית המפעלים בפארק תוך ליווי ופתרון אתגרים בזמן הקמת המפעלים ועד לפתיחתם.
  • מינהלת נ.ע.ם- מימוש כלל תפקידי המנהלת על מנת לאפשר סביבת עבודה איכותית לכלל התעשיות תוך ניהול עצמאי, תקין, חכם והוגן.

להמשך קריאה על תוכניות ויעדים>>

פרטי קשר

פארק תעשיות נ.ע.ם
personמנכ"ל יוסי אנגלר שר
personכתובת רחוב הארזים 72, נתיבות
personטלפון 08-6996442

סופיה טרבלסי
מזכירה
08-6996442