תפיסה מקצועית:

עיריית נתיבות פועלת באמצעות האגף לשירותים חברתיים ומסייעת בשיפור תפקוד המשפחה והתפקוד האישי, המשפחתי והחברתי של הפרטים במשפחה, באמצעות הכלים והידע המקצועי שעומדים לרשות עו"ס המשפחה. אגף הרווחה בעיר פועל מתוך גישה המקדמת את כוחות המשפחה ושמירה על התא המשפחתי בתוך הקהילה.

שירותים ייחודיים למשפחה:

השירותים ניתנים באמצעות בניית תוכנית טיפולית מתאימה ע"י העובדים הסוציאליים, בכפוף לתקנות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, למדיניות העירייה ובהתאם לתקציב המאושר. הטיפול יכלול בנית תכנית התערבות ייחודית לכל משפחה ובשיתוף עמה. במידת הצורך, יעשה תיווך והפניה לגורמי סיוע בקהילה או מחוצה לה.

עו"ס המשפחה:

מטפלת ומסייעת למשפחות בהתמודדות עם מצבי משבר. עבודת העו"ס נעשית ישירות עם המשפחה בשיתוף עם גורמים רלוונטיים בקהילה. עו"ס המשפחה מהווה את לב ליבה של עבודת המחלקה לשירותים חברתיים ומהווה גורם עיקרי וקבוע הנמצא בקשר שוטף עם המשפחה.

האגף באמצעות עו"ס המשפחה, מציע רצף שירותי טיפול וסיוע לילדים ומשפחותיהם בתוך הקהילה, זאת בהתאם לתכנית ההתערבות הנקבעת בשותפות עם המשפחה.

רצף המענים:

 • מעונות יום- עבור ילדים בגילאי 0-3, הסידורים במעונות הינם בהתאם להחלטת ועדת פעוטות בסיכון וכפופים לקריטריונים של חוק פעוטות בסיכון.
  עלות: בהתאם למבחן הכנסה.
   
 • מועדונית לגיל הרך – עבור ילדים בגילאי 3-5, במטרה להקנות להם אבני דרך משמעותיות להתפתחותם התקינה ולהכינם לקראת ביה"ס היסודי.  
   
 • מועדוניות – ישנן  5 מועדוניות בעיר הפועלות עבור ילדים בגילאי 6-12, בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך.  מטרתן קידום הילדים במישור הרגשי, הלימודי והחברתי. הפניה למועדונית נעשית ע"י גורמי חינוך ורווחה ובאישור ועדה.
  עלות: בהתאם למבחן הכנסה.
   
 • פרויקט "מחשב לכול ילד"- חלוקת מחשבים לילדים ממשפחות שידם אינה משגת, על מנת לקדם שוויון הזדמנויות עבורם.
   
 • עובדי סמך משפחה- במצבי משבר ועל פי נזקקות, ניתן שירות של סמך או חונכות.
  השתתפות המשפחה: ללא עלות.
   
 • מרכז קשר- מקום מפגש של הורים וילדים בהתאם להחלטת בית המשפט/ בית דין רבני או גורמי טיפול, במטרה לבנות קשר חיובי עם ההורה שאינו משמורן (אפוטרופוס) המרכז פועל פעם בשבוע בימי שני.
  שירות ניתן ללא עלות.
   
 • פרויקט שח"מ– מיועד לילדים בכיתות ג-ו. הפרויקט מופעל באמצעות בנות שירות לאומי אשר יוצרות קשר עם המשפחות במסגרת הבית ובתי הספר. בנות השירות מסייעות לילדים בתחום הלימודי והחברתי, תוך פיתוח תחושת מסוגלות והרחבת השאיפות של הילדים.
  השירות ניתן ללא עלות.
   
 • סדנאות וקבוצות הורים– הדרכות קבוצתיות המועברות על ידי מומחית בתחום ההורות ובליווי העו"ס. מטרת הסדנאות: שיפור התפקוד ההורי והמיומנויות ההוריות וחיזוק היחסים בתוך המשפחה.
  השירות ניתן ללא עלות.
   
 • פרויקט "הקן"- תכנית המפעילה מתנדבות המלוות אימהות צעירות במסגרת פגישות שבועיות שמטרתן יצירת קשר, הדרכה וליווי בהתאם לצורך. השירות ניתן ללא עלות.
   
 • נתיבים להורות- תכנית טיפול בקהילה שמטרתה לעבוד על מערכות היחסים בתוך המשפחה ולחזק את ההורות.
  שירות ניתן ללא עלות.
   
 • תעסוקה לרווחה- תכנית שמטרתה שיקום תעסוקתי.
  השירות ניתן ללא עלות.
   
 • בטחון תזונתי - מתן סיוע חודשי למשפחות באמצעות סלי מזון או הרשאות, תוך ליווי של יועץ כלכלי.
  זכאות בהתאם למבחני הכנסה.
   
 • נושמים לרווחה - תכנית המיועדת ל- 20 משפחות המקבלות ליווי אינטנסיבי ע"י עו"ס ומלוות משפחות. מטרת התכנית: צמצום העוני, שיקום תעסוקתי, שיפור היחסים במשפחה. שילוב בהתאם לקריטריונים.
  השירות ניתן ללא עלות.
   
 • מרכז עוצמה ומיצוי זכויות- מטרתו לסייע בקידום אישי ותעסוקתי, מיצוי זכויות וניהול כלכלי נכון.
  השירות ניתן ללא עלות.
   
 • מרכז הזדמנויות לתעסוקה – שיקום תעסוקתי וקידום השמה, מיועד לכלל תושבי העיר. לאתר מרכז הזדמנות לתעסוקה
   
 • מרכז למניעת אלימות במשפחה- בעת בניית תכנית טיפול לנפגעי אלימות במשפחה ולפי שיקול דעת גורמי הטיפול, ניתן לקבל הפנייה למרכז לטיפול באלימות בשדרות.
   
 • טיפול בנפגעי אלימות מינית - הפנייה לטיפול בתחום הפגיעות מיניות באמצעות שלוחת "מרכז שחר" בעיר, לקטינים ועבור בוגרים הפנייה לענב"ל בב"ש.
   
 • סדרי דין משפחה – השירות ניתן על פי פניית בית המשפט או בית דין רבני המסמיך את  העו"ס לסדרי דין לערוך ולהגיש תסקירים בענייני גירושין, משמורת, זמני שהות ותסקירי אפוטרופסות.

יצירת קשר:

פרט ילד ומשפחה
personכתובת רמב"ם 2, נתיבות
personטלפון 08-9930139
personפקס 08-994582