בהמשך ובהתאם להנחיות משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה, ועל מנת לשמור על בריאות הציבור,
לא תתקבל קבלת קהל בכל מחלקות העירייה, עד להודעה חדשה.

ניתן לקבל מידע באתר, וכן באמצעי הקשר השונים:

לארנונה>

לחינוך>

לשירותים חברתיים>

להנדסה>

פיקוח תנועה וחניה>

מוקד 106 עומד לרשותכם בכל העת>