מהו תיק בניין?

תיק הבניין מאגד את כל המסמכים הקשורים לבניין, החל משלב התכנון ועד לתום הבניה. בתיק נמצאים גם כל ההיתרים שניתנו לבניין מהרשויות השונות ומסמכים נוספים.

מהו היתר בניה?

היתר בניה הוא רישיון הבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה ורק לאחר קבלתו ניתן לבצע עבודת בנייה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.  היתר הבניה כולל מסמך עקרי ובו תיאור הבקשה שאושרה.

בקשה להיתר

על פי התקנות, תהליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק מידע הוא השלב הראשון בתהליך הרישוי. תיק המידע מיכל מידע ממוקד אודות העבודה המבוקשת, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה ומידע על התשתיות. בתיק המידע יוצגו גם כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי, עד שלב תעודת הגמר.

להגשת בקשה לתיק מידע, יש למלא את טופס בקשה לאגרת מידע ולהגישו למיידענית הועדה בפרטי הקשר המופיעים מטה.
תיק המידע תקף לשנתיים.
הגשת הבקשה מתבצעת דרך מערכת רישוי זמין הפתוחה לבעלי מקצוע רשומים בלבד.

יש לצרף לבקשה:

  • אגרה בסך כ- 197 ₪ לחלקה (נכון ל-8.19 )  ניתן לשלם במחלקת הגביה בטלפון הרשום מטה או להגיע בשעות הקבלה.
  • תוכנית מדידה בתוקף לשנה
  • תמונות של האתר.

עבודות הפטורות מהיתר

על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 ישנן לא מעט עבודות הפטורות מהיתר.
לנוחיותך, ניתן להיעזר "בית האינטרקאקטיבי" באתר מינהל התכנון, הממחיש את רכיבי הבנייה הפטורים מהיתר.

פרטי קשר

עדנת קביליס
מזכירת מהנדס העיר
08-9938713
שירה אדרי
מזכירת הועדה לתכנון ובנייה
08-9938749