גני הילדים הם המפגש הראשון של הילד ושל ההורים עם מערכת החינוך העירונית. גני הילדים מהווים בית שני עבור הילדים, ובו מקבלים יחס אישי, וכלים לפיתוח היכולות הקוגניטיביות והרגשיות שלהם. ההשקעה בגיל הרך היא הבסיס להתפתות הילד באדם שלם ומאושר ולכן עיריית נתיבות מייחסת חשיבות רבה ומשקיעה במערכת החינוך, כדי למסד קהילה חזקה, בריאה ומתקדמת.

שנתונים לרישום:

הרישום לגנים מחייב את כל הילדים בשנתונים המפורטים בכל שנה מחדש גילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"א:

קבוצת גיל  נולדו מתאריך  עד תאריך 
גילאי 5 כ' בטבת תשע"ו (1 בינואר 2016) ב' בטבת תשע"ז (31 בדצמבר 2016)
גילאי 4 ג' טבת תשע"ז (1 בינואר 2017) יג' טבת תשע"ח (31 בדצמבר 2017)
גילאי 3 י"ד בטבת תשע"ח  (1 בינואר 2018) כ"ג בטבת תשע"ט  (31 בדצמבר 2018)


שימו לב! כל הילדים חייבים ברישום לגן, גם במעבר בין שנתונים.

חריגי גיל
החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל).
מועדי הרישום: א' בשבט תשפ"ב / 14.01.21  ועד י' באדר 22.2.21

מועדי הרישום:

 • מועדי הרישום מתפרסמים סמוך למועד הרישום (בחודשים ינואר- פברואר).
 • רישום שאינו מתבצע במועדי הרישום הרשמיים, ישבצו על בסיס מקום פנוי.

הישארות שנה שניה:

 • זכאות- הזכאות להישארות שנה שניה בגן חובה מותנית בהמלצת פסיכולוגית הגן, על פי מבדקי בשלות.
 • רישום- הורים לילד החייב ברישום לכיתה א', ירשמו את ילדם לכיתה א', ובמקביל, ירשמו לגן, במחלקת הגנים במנהל החינוך. בשני המקרים יש לציין ברישום הערה המציינת את העובדה כי הרישום כפול.
 • עדכון בדבר החלטה סופית- בחודש יוני, יש לעדכן את מחלקת גנים ואת בית הספר בהחלטה הסופית. דמי הרישום לגנים יוחזרו במקרה בו הילד עולה לכיתה א'.

תהליך הרישום:

 • רישום מקוון– מיועד רק להורים שכתובת מגוריהם הינה בנתיבות (מעודכנת בתעודת הזהות).
 • רישום פיזי- תושבים חדשים, תושבים העוברים דירה בתוך נתיבות, או תושבים המתבקשים לשלם באמצעות צ'ק או שובר (מזומן)- מתבקשים להגיע להסדיר את הרישום במינהל החינוך בשעות הקבלה המפורטות מטה.

הסבר על מערכת הרישום:

 1. כניסה: הרישום לגני הילדים ולכיתות א' ייעשה באמצעות מערכת הרישום המקוונת
 2. הזנת פרטים: לביצוע הרישום יש להקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים ולהמשיך בהתאם להוראות:
 • מספר זהות ההורה
 • מספר זהות הילד/ה
 1. בחירת זרם חינוכי וגן מבוקש (ממלכתי/ ממלכתי דתי)
 2. תשלום: לאחר הזנת כל הפרטים, תדרשו להזין פרטי כרטיס אשראי לצורך תשלום שנתי (ביטוח, סל תרבות).
  שימו לב! לא ניתן להשלים רישום במערכת ללא הזנת פרטי אשראי.
  על המעוניינים לשלם באמצעות צ'קים, או שובר (מזומן) להגיע למנהל החינוך לצורך הרישום.
 3. סיום הרישום: בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "בקשתך נקלטה בהצלחה" ובנוסף, תתקבל הודעת סמס על השלמת התהליך.
  שימו לב! אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנה למחלקת גנים, במינהל החינוך, בפרטי הקשר המופיעים מטה.

תהליך השיבוץ:

קריטריונים:

השיבוץ לגני הילדים יבוצע בתום תקופת הרישום על פי הקריטריונים הבאים:

 • שמירה על הרצף החינוכי
 • קרבה גיאוגרפית
 • איזון חברתי וגילאי
 • איחוד משפחות
 • העדפות הורים

הודעה על השיבוץ:

ההודעה על השיבוץ תפורסם באתר האינטרנט העירוני בחודש יוני.
שימו לב! לצורך כניסה למערכת השיבוץ תתבקשו להקליד את תעודת הזהות של הילד.

ערר:

ניתן להגיש ערר על השיבוץ שקיבלתם, במהלך שבוע ימים מיום קבלת השיבוץ את הערר יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת.
תשובות הערר הן סופיות.

מסמכים נדרשים:

מסמכים נדרשים

סוג ההליך

 • תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
 • חוזה דירה חתום
 • מספר משלם בארנונה​

​עדכון כתובת בתוך העיר

 • תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
 • חוזה דירה בכתובת החדשה
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת הכולל את המידע האם הילד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד

​תושבים חדשים בעיר

 • ​בנוסף למסמכים של תושבים חדשים יש לצרף חוזה דירה (שכירות/ מכר) שאינו מאוחר מ- 31.12.2020 או  כתב הצהרה מעו"ד המעיד על המעבר.

​תושב עתידי

 • ​כתב הצהרה להורה עצמאי 
 • תעודת זהות של ההורה המצהיר
 • במקרה שיש אפוטרופוס בלעדי יצהיר ההורה הרשום ויצרף פסק דין או תעודת לידה
 • במקרה שיש משמורת משותפת יצרף צילום תעודת זהות ואישור חתום על ידי ההורה הנוסף

​הורים המתגוררים בשתי כתובות שונות-עצמאים (גרוש/ה, פרוד/ה, הורה יחידני)

 • ​תעודת זהות של מיופה הכוח
 • תעודות זהות מקור של שני ההורים
 • מכתב ייפוי כוח מטעם ההורים

​רישום ע"י מיופה כוח

 

יצירת קשר:

רישום לגני הילדים
personמחלקת גנים
personכתובת רחוב ד"ר יוסף סמילו, מתחם קל אוטו, קומה 2,נתיבות
personטלפון 08-9938730
personשעות פעילות קבלת קהל בתקופת הרישום: ימים א'-ה' בשעות: 8:30 -13:00