שעות פעילות בגן:

גנים

שעות פעילות

גני טרום טרום וטרום חובה

7:30- 14:00

יום לימודים ארוך עד השעה 16:00 ברישום לצהרונים (ובתשלום נוסף) 

גני חובה

7:30- 16:00


צוות הגן:

צוות הגן כולל גננת מוסמכת מטעם משרד החינוך וסייעת מטעם העירייה.

בגני טרום, בהתאם לרפורמת משרד החינוך בגנים בהם משובצים לפחות 30 ילדים בגיל 3-4 תשובץ סייעת שנייה. כל הסייעות בגני הילדים העירוניים נבחרות לאחר ימי גיוס ומיון, בהנחיית צוות מקצועי ועוברות הכשרה בשיתוף עם השלטון המקומי
 

ימים ראשונים בגני הילדים:

גנים

שעות פעילות

גני טרום טרום וטרום חובה

ביום הראשון- הלימודים יסתיימו בשעה 10:00

ביום השני- הלימודים יסתיימו בשעה 11:00

ביום בשלישי- הלימודים יתקיימו כסדרם, עד סוף היום
ילדים שזו שנת הלימודים השנייה שלהם בגן, ישהו בגן עד השעה 14:00

גני חובה

ביומיים הראשונים הלימודים יסתיימו בשעה 14:00

ביום השלישי- יתקיימו כסדרם, עד 16:00

רשימת גנים 

אשכול שם הגן כתובת  חתך גילאים מגמה
ברית כהונה אברהם רח' אלי כהן, שכ' ברית כהונה חובה ממ"ד
הרב גרשנוביץ אופק רח' החידא, שכ' גבעת שפרה חובה ממ"ד
ארז רח' החידא, שכ' גבעת שפרה טרום חובה ממ"ד
יעלים רח' חיל הנדסה 18, שכ' נטעים חובה ממ"ד
גולן רח' חיל הנדסה 18, שכ' נטעים טרום חובה ממ"ד
שכונת הורד רפאל רח' בית וגן, שכ' הורד טרום חובה ממ"ד
אשל רח' בית וגן, שכ' הורד חובה ממ"ד
דקל רחוב גפן שכ' נווה נוי טרום חובה ממ"ד
הרב צבאן / קריית מנחם רמב"ם רח' היובל 51, שכ' קריית מנחם חובה ממ"ד
רבי יהודה רח' היובל 51, שכ' קרית מנחם טרום חובה ממ"ד
סול הרב צבאן 29, שכ' קרית מנחם טרום חובה ממ"ד
נאות נפתלי רח' הרב צבאן 21, שכ' קרית מנחם טרום חובה ממ"ד
רון אברהם רח' הרב צבאן 21, שכ' קרית מנחם חובה ממ"ד
אורות רח' הרב צבאן 12, שכ' קרית מנחם חובה ממ"ד
מוריה רח' הרב צבאן 15, שכ' קרית מנחם טרום חובה ממ"ד
רימון רח' רימון 1, שכ' קרית בן אריה טרום חובה ממ"ד
נווה נוי שקד רח' הדס 4, שכ' נווה נוי טרום חובה ממ"ד
זמיר רח' אתרוג 4, שכ' נווה נוי טרום חובה ממ"ד
סביון רח' אתרוג 4, שכ' נווה נוי חובה ממ"ד
מתילדה רח' תאנה 2, שכ' נווה נוי טרום חובה ממ"ד
ממלכתי תאנה רח' תאנה 2, שכ' נווה נוי רב-גילאי ממלכתי
ערבה רח' ערבה 4, שכ' נווה נוי חובה ממ"ד
נטפים רח' ערבה 4, שכ' נווה נוי טרום חובה ממ"ד
חרצית פרחי ישראל 14 חובה ממ"ד
כלנית רח' פרחי ישראל 14, שכ' נווה נוי מערב טרום חובה ממ"ד
מערב דוגית רח' כפר דרום 10, שכ' נתיבות מערב חובה ממ"ד
ימית רח' כפר דרום 10, שכ' נתיבות מערב טרום חובה ממ"ד
אתרוג כפר דרום 6 טרום חובה ממ"ד
אלון רחוב שליו שכונת מערב טרום חובה ממ"ד
אורן רחוב שליו שכונת מערב טרום חובה ממ"ד
ברוש רחוב שליו שכונת מערב חובה ממ"ד
גפן ניסנית 55 חובה ממלכתי
הדס ניסנית 55 טרום חובה ממלכתי
חושן יוסף אבו, מגדלי מנהטן חובה ממ"ד
שוהם  יוסף אבו, מגדלי מנהטן טרום חובה ממ"ד
יהלום יוסף אבו, מגדלי מנהטן טרום חובה ממ"ד
ספיר יוסף אבו, מגדלי מנהטן טרום חובה
  ממ"ד
אגוז ניסנית 51 טרום חובה ממ"ד
פקאן ניסנית 51 טרום חובה ממ"ד
דרור מערב נתיבות  טרום חובה  ממלכתי 
גן קהילתי מעורב שכונת מערב רב גילאי  ממלכתי/ממ"ד
חורש לבונה שכונת החורש, תילתן 2 טרום חובה ממלכתי
מרווה שכונת החורש, תיתלן 2 טרום חובה ממ"ד
אירוס רח' תלתן 2, שכ' החורש חובה ממ"ד
שחף רח' תלתן 2, שכ' החורש טרום חובה ממ"ד
נווה שרון פעמון נווה שרון, שייקה אופיר 5 חובה ממ"ד
צליל נווה שרון, שייקה אופיר 5 טרום חובה ממ"ד
קשת נווה שרון, שייקה אופיר 5 טרום חובה ממ"ד
מיתר נווה שרון, שייקה אופיר 5 חובה ממ"ד
תלתן נווה שרון חובה ממלכתי
ענבל נווה שרון , שייקה אופיר 5 טרום ממלכתי

יצירת קשר

מחלקת גנים
personמחלקת גנים
personכתובת רחוב ד"ר יוסף סמילו, מתחם קל אוטו, קומה 2,נתיבות
personטלפון 08-9938730
personשעות פעילות קבלת קהל בתקופת הרישום: ימים א'-ה' 08:30-13:00