השיטור העירוני פועל מתוף המשרד לביטחון הפנים והעירייה במטרה להגברת תחושת הביטחון בעיר, ולשפר את איכות חיי התושבים. פעילות השיטוח העירוני מבוצעת ע"י פקחים עירוניים, בשיתוף שוטרי תחנת נתיבות.
הפנייה לשיטור העירוני נעשית דרך המוקד העירוני 106, או דרך מוקד 100

תחומי העיסוק של השיטור העירוני

איכות חיים

הפרעה בשעות מנוחה, עישון במקום ציבורי, הקמת רעש, סכנה, תקלת תשתית, מכשול, גרימת רעש מבית, גרימת רעש מעסק, גרימת רעש ממקום ציבורי, בעל חיים משוטט/תוקף או משתולל, השלכת פסולת, אירוע חומרים מסוכנים, גניבה, פגיעה בתשתיות, תקלה ברמזורים, חשד למציץ, שכרות.

עבירות רישוי ורישוי עסקים

עבירות רישוי מנהליות, הפרת צו, הפרעה לביצוע צו, ביצוע צו/עזרה לביצוע צו, קבצנים/רוכלים בכביש, רישוי עסקים, עסקים ללא רישיון, מכירת משקאות אלכוהוליים  לקטינים.

אלימות

גרימת נזק, גדיעת עצים או פגיעה בצומח, התעללות בבעלי חיים, רכב נטוש או שרוף, חשש לחיי אדם, החזקת פגיון, אדם חולה נפש מסוכן, הטרדה או הטרדה מינית במרחב הציבורי, הפעלת חזיזים נפצים, ביצוע מעשה מגונה, הפרת סדר, תקיפה, אדם חשוד, גניבה או כייסות, פעמון אזעקה, הפרעה רכב חשוד, אדם במצוקה, שריפה או חשד להצתה, רכב עולה באש, לחצן מצוקה, פגיעה במקומות קדושים, התעללות בחסר ישע, צעקות לעזרה, דקירה או ניסיון דקירה, קטטה, איומים, חטיפת תיק חפץ, איום/תקיפה של עובד ציבור, תקיפת שוטר, הסגת גבול, חשוד בגניבה / כייסות, תפיסת / מציאת אמל"ח, שכרות, אדם חשוד ברכב, התקהלות תהלוכה אסורה.

בריונות בתנועה

רכב המפריע לתנועה, רכב החוסם יציאה או כניסה, רכב משתולל, חניה על מדרכה, נסיעה על מדרכה, חניה כפולה, תפיסת חניית נכה או דיפלומט, ניסיון דריסה, רכב שמפריע לתחבורה ציבורית.

אבטחת אירועים

הפגנה, אירוע סדר ציבורי, אירוע ציבורי,  אירוע בחירותתעמולת בחירות, השחתת פני מקרקעין.

 

פרטי קשר

שרון אמסלם
מנהל מח' ביטחון (אופק +שיטור עירוני)
106
054-6677862