העירייה פועלת להבטיח את מוכנות העירייה והעיר לרציפות תפקודית במצבי חירום.
תפקיד מערך החירום לספק שירותים עירוניים ברמת שירות ראויים שינתנו מענה לצרכי התושבים במצבי חירום משתנים, תוך מיצוי יעיל של המשאבים.

שירותי העירייה בשעת חירום:

 • שירותי מידע ייזומים לתושבים באמצעות מוקד 106, אתר העירייה, פייסבוק, רדיו נתיבות, מסרונים והודעות קוליות. הנגשת המידע לקהילות השונות בנתיבות.
 • פתיחה והפעלה של המקלטים הציבוריים. סיוע בפריצת מקלטים פרטיים נעולים.
 • אבזור המקלטים בציוד כגון: מזרונים, שמיכות ועוד.
 • מענה לתושבים שביתם נפגע.
 • תמיכה פיזית ונפשית בפרט ובקהילה.
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והעירייה.
 • טיפול בתשתיות ובמבנים ציבורים שניזוקו.

פתיחת מתקנים לשעת חירום:

 • מרכז הפעלה- מרכז פיקוד ושליטה עירוני בו מרוכזים כל צוותי העירייה והחירום (כב"א, מד"א, פיקוד העורף ומשטרה) הפועלים בראשות ראש העירייה.
   
 • מרכזי קליטה- שמטרתם קליטת מפונים ואספקת מקום מגורים חלופי זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים.
   
 • מרכז דחק (חוסן)- מרכז לסיוע לטיפול בנפגעי חרדה.
   
 • מרכז לוגיסטי- פתיחת מחסני החירום בהם נמצא כל הציוד הנדרש לתפקוד בשעת חירום, קליטה וחלוקה של ציוד ומזון.
   
 • מקלטים ציבוריים ומיגוניות – פתיחת המקלטים העירונים הציבוריים ותחזוקתם.
   
 • צופרים- שמירה ובקרה על הצופרים בעיר שמטרתם התראה במרחב הציבורי ולא בתוך הבתים הפרטיים.
   
 • מתקנים חלופיים לכוחות הביטחון

מהו תפקידו של מטה החירום העירוני?

 • שליטה ובקרה בתמונת המצב העירונית, ותיאום ושליטה בעבודת המכלולים (מידע לציבור, אוכלוסייה, חינוך, לוגיסטיקה, הנדסה ותשתיות).
 • הגברת החוסן העירוני - סיוע ומתן מענה לצרכים הפיזיים והנפשיים של תושבי העיר.
 • ניהול מערך ההפוגות מחוץ לעיר, על פי הצורך ובהתאם להנחיות.
 • תיאום וקשר עם גורמי ממשלה וצבא.
 • ניהול תהליכי חזרה לשגרה.
 • ניהול מערך המתנדבים בחירום.

מעוניין להתנדב? יש לפנות לרכז המתנדבים- ראובן פיניש מנהל מתנדבים בחירום בטלפון 054-6677247

יצירת קשר

יוגב
מנהל אגף
08-9727196
צורית טרבלסי
מזכירת אגף
08-9727196