מר יוסף שריקי

תואר יקיר העיר בתחום הפעילות הציבורית

ראה מידע נוסף

ד"ר זויה טשב- ריאבאיה

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הבריאות

ראה מידע נוסף

מר אליהו הלוי

תואר יקיר העיר בתחום הפעילות הציבורית

ראה מידע נוסף

גב' ציפי אפרתי

תואר יקיר העיר בתחום שרותי הרווחה והתנדבות

ראה מידע נוסף

מר חיים לוגאסי

תואר יקיר העיר בתחום המסחר והתעשייה

ראה מידע נוסף

מר יגאל דמרי

תואר יקיר העיר בתחום המסחר והתעשייה

ראה מידע נוסף

הרבנית מירה מיימון

תואר יקיר העיר בתחום החינוך והקהילה

ראה מידע נוסף

הרב אל"מ שלמה פרץ ז"ל

תואר יקיר העיר בתחום החינוך והקהילה

ראה מידע נוסף

רבי יצחק חורי

תואר יקיר העיר בתחום החינוך והקהילה

ראה מידע נוסף

מר ר' יהודה בוסקילה

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת

ראה מידע נוסף

הקייס סמואל מדהנא

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת

ראה מידע נוסף

הרה"ג שמואל מונטג

תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת

ראה מידע נוסף

מר חביב ועקנין

תואר יקיר העיר בתחום דור הראשונים ומייסדי העיר

ראה מידע נוסף

מר מסעוד לוגאסי

תואר יקיר העיר בתחום דור הראשונים ומייסדי העיר

ראה מידע נוסף

מר רחמים חדד

תואר יקיר העיר בתחום דור הראשונים ומייסדי העיר

ראה מידע נוסף