תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת


הרב מונטג הגיע לנתיבות לפני עשרות שנים כבחור צעיר ללמוד בישיבת הנגב המעטירה בראשות הרה"ג, ראש הישיבה הרב יששכר מאיר שליט"א אשר שמו נודע למרחקים כמחנך דגול לערכי תורה, הליכות ודרך ארץ, אהבת האדם והארץ. עד מהרה נתגלה הרב מונטג כעילוי והיה זה רק טבעי כי הוא נמנה עם תלמידיו המובהקים של מרן ראש הישיבה וספג אל תוכו ערכים של לימוד תורה תוך אהבת ישראל והארת פנים לזולת. עם נישואיו לרעייתו היה זה רק טבעי שהוא יבנה את ביתו בנתיבות ויקים כאן משפחה לתפארה המחנכת את ילדיה על ערכי תורה במוסדות החינוך התורני בנתיבות.

על רקע אישיותו הלמדנית המעמיקה, מידותיו הטרומיות ודמותו הנאצלת כאדם מאיר פנים הקשוב לזולתו נבחר הרב מונטג ברבות השנים לעמוד בראש הכולל המפורסם והגדול ליד ישיבת הנגב. מיניה אז ועד היום הוא העמיד דור שלם של תלמידים תוך שהוא מוסר נפשו ממש לצרכיהם הגשמיים והרוחניים כאחד. הוא לומד עם תלמידיו במשותף, מוסר שיעורים ומשמש להם מורה דרך, פוסק הלכה, יועץ מכווין ומנחה תוך שאוזנו כרויה לכל משאלה והוא מצוי היטב בענייניו של כל אברך ונער.

ברבות השנים הלכה הקהילה החרדית בנתיבות והתרחבה כאשר שמה של ישיבת הנגב כאם הישיבות בנגב וכמעוז תורני מהווה מקור השראה ומשיכה לעשרות רבות של אברכים ובני תורה שבחרו להצטופף בצילה. זאת קלטה אותם בחום ללא הבדלי עדות וזרמים כשהרב מונטג משמש כינור ראשון ודמות מרכזית בקליטתן הגשמית והרוחנית. ביתה של משפחת מונטג פתוח תמיד והוא מקבל בנועם ובסבר פנים יפות את כל הפונים אליו תוך שהוא מקרין תחושה בטחון ואהבה לכל סובביו.

לפני מספר שנים מצא לנכון ראש הישיבה למנות רב להקהילה החרדית בנתיבות, אשר יעמוד לימינה, ינהיגה וידאג לצרכיה. על רקע היות קרסו מלאה בש"ס ופוסקים, היותו פוסק ובמיוחד על רקע דמותו כאיש חביב, נעים הליכות ומאיר פנים, היה זה רק טבעי שראש הישיבה הטיל את המשימה כבדת האחריות על הרה"ג שמואל מונטג שליט"א. הרב הוכתר לתפקיד נכבד זה בטקס רב רושם בהיכל בית הכנסת "בית יצחק" בהשתתפות רבני הישיבה, רבנים חשובים, מאות אברכים, בעלי בתים ובני משפחה, אשר קיבלו בקורת רוח ובאהבה גדולה את דבר מינוי כרב קהילת קודש נתיבות. תעודת המינוי נחתמה מלבד רבני הקהילה בראשות ראש הישיבה גם ע"י גדולי הפוסקים בזרם הליטאי הגרי"ש אלישיב שליטא ומרן ראש הישיבה הגאון ר` אייל שטנמן שליט"א.

עם קבלת המינוי הרשמי נטל על עצמו הרב מונטג בייתר שאת ובייתר עוז את כל ענייני הקהילה לכלל ולפרט לעניין הרוחני ולגשמיות בענייני משפחה, ילדים ובעיקר בתחום החינוך. הוא נשא בעול בהכנעה ובאהבה גמורה תוך מסירות נפש והקרבה. ביתו פתוח לרווחה בכל שעות היום והלילה לטפל בצאן מרעיתו, הטלפונים אינם חדלים לצלצל, הוא מכתת רגליים ממקום למקום והכל הוא עושה בסבלנות ובמאור פנים מתוך אהבת ישראל ותחושת שליחות גדולה אותה ינק מדמותו ומרוחו של מרן ראש הישיבה. הרה"ג שמואל מונטג נחשב לדרשן מחונן, למלמד מעמיק בסוגיות של הלכה פסוקה וחקרנית אולם עיקר ייחודו שהוא יודע להתאים את רמת הלימוד לסביבת שומעיו, עד שרבים מתושבי העיר נוהרים לשמוע ממנו דברי תורה, לה הוא נענה, בכל הזדמנות שנקרית בדרכו.

על כל אלה נמצא הרה"ג ר` שמואל מונטג שליט"א ראוי לתואר יקיר העיר נתיבות.