תואר יקיר העיר בתחום שירותי הדת


נולד בשנת 1933 בעיר אמזמז שבמרוקו. את נעוריו הקדיש בהשראת החינוך שינק בבית הוריו ללימודי תורה ומצוות וכבר אז הוא נחשב לעילוי וגדול בתורה, שמחנכיו צפו לו עתיד מזהיר.
בגיל 16 הוסמך לרבנות ע"י ר` אברהם אלמליח שלימים שימש כראש אבות בתי הדין בישראל. ר` יהודה שימש בקודש את קהילתו שבמרוקו כחזן וכפייטן ובעיקר התמחה כשוחט שנדד בין ערי מרוקו שחט, הורה הלכה והשגיח על הכשרות. ר` יהודה שימש גם כ"מלמד" לילדים ב"חדר" בתלמוד תורה.
למרות שהוא נחשב לדמות אהודה ומקובלת בקהילתו וחרף מעמדו כרב ומורה הלכה מבוקש הוא נתמלא כמיהה לעלות לארץ ישראל ובשנת 1957 עלה ארצה יחד עם רעייתו מזל.
לאחר מסע תלאות ודרך ייסורין בשכלו את ביתו בארץ המעבר באיטליה, שם מקום קבורתה עד היום, הוא הופנה להתגורר בעיר טבריה ובתום בחינות מדוקדקות הוא הוסמך לרבנות ע"י מרן הרב קוק זצ"ל.

קרובי משפחתו מהעיירה נתיבות שהגיעו לבקרו הפצירו בו להעתיק את מגוריו לנתיבות ולשמש כשליח ציבור בביהכנ"ס שנבנה ע"י מועצת הפועלים. לאחר התלבטות קשה נעתר ר` יהודה לבקשה, נטש עבודה ומשרה מכובדת בטבריה ועבר יחד עם רעייתו וביתו ברוריה להתגורר בנתיבות ולמעשה מאז ועד היום הוא משמש כשליח ציבור באותו ביכנ"ס בהתנדבות מזה 37 שנים. ר` יהודה התגייס לצה"ל בשנת 1959 ובשנת 1962 סיים קורס קצינים ושימש כקצין הג"א בדרגת פקד החל ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום כיפור.

ר` יהודה נתחבב עד מהרה על סביבתו. הוא התבלט בצניעותו ולא תר אחר גינונים של כבוד. הוא ניחן במאור פנים ובלהט מופגן לסייע לזולת וכך מצא עצמו משתרך בימי חמסין כבימי סגריר לשאת דרשות בבתי מדרש, לערוך חופות, להכשיר ילדי בר מצווה, לפייט בבריתות מילה ובבתי שמחה, לערוך שחיטה ולהבדיל לשאת דברי הספד בבתי אבלים. התמסרותו לצרכי הציבור היתה ללא סייגים וללא גבולות ובהתנדבות מלאה.

לפרנסתו עבד ר` יהודה במועצת הפועלים כאחראי על מיסי בולים בלשכת המס בנתיבות, אופקים ומושבי הסביבה. בשנת 1977 חלה ר` יהודה בעינו ונאלץ לפרוש מעבודתו אולם הוא לא משך יד מפעילותו ההתנדבותית העניפה למען הקהילה וביתו שימש כבית וועד לרבנים ולחכמים והיה פתוח לרווחה לאירוח חם ולבבי של כל דכפין, החל מתושבים מהשורה ועד לאישים רמי מעלה בהם בן גוריון, פנחס ספיר ולוי אשכול. ר` יהודה היה מגדולי המלמדים שהעמיד דור של תלמידים והוא היה משומעי לקחו של המרא דאתרא הרב כדיר צבאן זצוק"ל שרתם אותו לשרת בקודש את הקהילה בעריכת חופות, במתן שיעורי תורה וסמכת תלמידים לרבנות ולשחיטה. למרות שבאחרונה חלה החמרה במצב בריאותו, הוא מתמיד להמשיך בדרך זו לשרת בקודש את תושבי העיר.

על כל אלה נמצא ר` יהודה בוסקילה ראוי לתואר יקיר העיר נתיבות.