תם ונשלם המאבק על מתחם 10: בג"צ קיבל את ערעור עיריית נתיבות והפך החלטת המחוזי


מתחם 10
בית המשפט העליון, בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק, קיבל השבוע את ערעור עיריית נתיבות והוועדה לתכנון ובניה אליו הצטרפו רשות מקרקעי ישראל והותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים) וביטל את החלטת בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, המבטלת  את החלטת הותמ"ל שקבעה שיש להעביר לחזקת העיר נתיבות את מתחם 10 ופסק מיניה וביה  כי החלטת הותמ"ל  תיוותר בעינה.

כזכור הותמ"ל אישר תוכנית שידועה בשם "מתחם 10" אשר מרביתה נמצאת בתחום שיפוט עיריית נתיבות והיתה מיועדת להקמת שכונת מגורים רמות מאיר. מתחם זה גובל ונושק למתחם מועצת שדות נגב. אישור תוכנית 10 היתה חלק בלתי נפרד מהתוכנית הכוללת של הסכם הגג שחתמה עיריית נתיבות לבניית שכונות חדשות במערב העיר ובהמשך אף עוגנה בהחלטת ממשלה. מועצת שדות נגב ומושב תקומה פנו לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהלים והאחרון קבע במסמרות כי דין החלטת הוותמ"ל  להתבטל מחמת שנפלו פגמים בהליכי אישור התוכנית וההחלטה נתקבלה תוך חריגה מסמכות. כאמור לעיל, בית המשפט העליון קבע באופן חד משמעי כי החלטת המחוזי לא נשענת על אדנים משפטיים ומסקנתו שגויה הן לעניין הפגמים שנפלו והן לגבי החריגה מסמכות, בקובעו כי החלטת הותמ"ל נתקבלה בסמכות וללא פגם בהליך. בצעד נדיר, ביטל בג"צ החלטת המחוזי, קיבל את ערעורה של עיריית נתיבות, הותיר את החלטת הותמ"ל על כנה  ואף פסק כנגד מועצת שדות נגב הוצאות.

החלטת הבג"צ המנותקת מהווה איתות ברור לכך שמועצת שדות נגב עלולה לצאת בידיים ריקות גם לגבי עתירתה כנגד החלטת שר הפנים, ח"כ אריה דרעי לאמץ את המלצת הוועדה הגיאוגרפית (וועדת גבולות) מיום 20.11.19 להעביר את שטח התוכנית לתחום שיפוטה של עיריית נתיבות ואשר עתידה להתברר בקרוב בבג"צ.

ראוי להדגיש שמועצת שדות נגב נקטה לאורך כל הדרך בשנים האחרונות גישה לעומתית כנגד מגמות ההתפתחות של נתיבות והתנגדה כמעט לכל דיון והחלטה על הרחבת גבולותיה, ובכל המאבקים המשפטיים שניהלה עד כה, יצאה וידה על התחתונה. כל הנסיונות להכתים את המהלכים הטבעיים של נתיבות להתפתח אורבאנית, כאילו מדובר במאבק בין הרשויות, לא צלח והכל מבינים שאין שום סיבה בעולם שנתיבות שכבר מתחה עד הגבול האחרון את עתודות הקרקע להתפתחותה נזקקת לשטחים חקלאיים, ברובם שטחים מתים, הגובלים עם תחום שיפוט שדות נגב.

ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר בירך על החלטת בג"צ אשר עושה צדק עם העיר נתיבות ותושביה ומניחה תשתית להמשך התפתחותה האורבאנית של נתיבות, כעיר מחוז שמקרינה גם על יישובי שדות נגב, בהתאם להסכמי הגג, כאשר נתיבות פורצת את כל תחזיות גידול האוכלוסין , מצליחה לשווק ולאכלס אלפי יח"ד בסדר גודל חסר תקדים ביחס ליישובים כדוגמתה שבשבע השנים האחרונות גדלה ב-15,000 נפש נוספים ומגיעה כיום לכ-42,000 תושבים כ"י.