שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2021 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ המרכזי בשכונת נתיבות מערב ב' בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2021 - ביצוע עבודות לבניית בית ספר במגרש 200 רח' חזני, בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2021 - ביצוע עבודות לבניית בית ספר במגרש 406 רח' הרימון, נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות לביצוע מיזם הכשרה והשמה בתחום ההייטק בעיר נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2021
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת דיירים בשכונות חדשות ומיפוי אורבני ודמוגרפי של תושבים בשכונות קיימות בעיר נתיבות קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2021 לביצוע אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול הרשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021

עבור לארכיון המכרזים