שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2021 _ לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ בבריכת שחיה עירונית ברחוב האגוז בנתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/10/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 29/2021 להפעלת מפעל רב נכותי (מקדם תעסוקתי) בעיר נתיבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/10/2021

עבור לארכיון המכרזים