דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 11/2023 לתפקיד רכזת סייעות באגף החינוך כללי פומבי 26/03/2023 05/04/2023
מכרז פומבי מספר 09/2023 לתפקיד מנהל/ת אגף החינוך- מכרז חוזר כללי פומבי 16/03/2023 02/04/2023

עבור לארכיון דרושים